Varför välja JD Edwards EnterpriseOne?

ERP systemet Oracle JD Edwards stödjer en lång rad av affärsprocesser, såsom finans, projekt, inköp, lager, CRM, försäljning, prognostisering, tillverkning och hela försörjningskedjan (SCM).

Tack vare Oracle JD Edwards utvecklingsteam och deras tydliga fokus på verksamheter inom tillverkningsindustrin, grossister/distributörer, bygg- och ingenjörsföretag så erbjuder JD Edwards EnterpriseOne mycket konkurrenskraftiga lösningar för företag/organisationer inom dessa områden.

Majoriteten av Oracle JD Edwards EnterpriseOne kunder är små-till medelstora företag/organisationer.

JD Edwards EnterpriseOne erbjuder fördelen att kunden själv avgör vilken databas, vilket operativsystem och vilken hårdvara som man vill använda – ett oberoende som är unikt. Som kund kan man bygga ut och expandera sin IT-lösning för att möta befintliga och nya affärskrav.

JD Edwards levererar mer än 80 applikationsmoduler för att stödja olika affärsprocesser och specifika branschlösningar till exempel för konsumentprodukter, tillverkning, anläggningstillgångar, projekt- och tjänstebolag.

Fördelar

JD Edwards UX One

Mobile Platform and Solutions

JD Edwards on Oracle Cloud

An innovative user experience that enables users to perform their jobs more efficiently using an Alert-Analyze-Act design paradigm. UX One notifies the user when a situation requires attention and then provides real-time, visualized data for improved decision making.

Read More

Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne Mobile Platform and Solutions delivers an array of mobile applications to your mobile workforce that are role-based on the device of their choice with a modern user interface.

Read More

Possibility to maximize your investment in your JD Edwards EnterpriseOne on-premise solution by optimizing infrastructure needs with Oracle’s Infrastructure as Service (IaaS) and by extending your competitive advantage using Oracle products delivered via Platform as a Service (PaaS)

Read More
Xperitus Joakim
Vill du veta mer om Varför välja JD Edwards EnterpriseOne??
Kontakta Joakim Boström
joakim.bostrom@xperitus.com
+46706938814