Träning och utbildning

Vi skräddarsyr träning och utbildning kring samtliga av våra tjänster. Vi och våra partners har över 20 års samlad erfarenhet av att tillhanda hålla skräddarsydd träning via oss eller genom Oracle University. Genom att anlita oss erhålls över 20 års erfarenhet av utbildningstjänster inom ERP vilken kan vara nyckeln för ett lyckat projekt.

Vi erbjuder även tjänster i form av mentorskap för att utveckla och förbättra kunskaper hos interna resurser.

Varför utbildning är så viktigt

  • Otränade ERP-användare är mindre effektiva och kräver mer support än tränade användare.
  • Organiserad utbildning direkt från starten av ett projekt, reducerar utbildnings kostanden och minskar risken för att med tiden påverka budgetten för support.
  • Merparten av de verksamheter vi arbetar med anser att utbildning är en av de mest kritiska framgångsfaktorerna för mjukvaruimplementationer och uppgradering.
  • Effektiv träning förbättrar ROI och ökar verksamhetens konkurrenskraft
xperitus Patrick
Vill du veta mer om Träning och utbildning?
Kontakta Patrick Pettersson
Patrick.Pettersson@xperitus.com
+46706938815