Projektledning

Vi hjälper dig igenom hela processen vid implementering av ett nytt ERP-system eller förändring av ett befintligt. Från uppstart och planering av projekt till genomförande och avslut, vi är där hela vägen för att göra varje projekt till en succé. Genom att anlita oss för projektledning erhåller ni tillgång till över 20 års samlad erfarenhet av projektarbete. Vi använder oss även av projektlednings verktyg som t.ex ”Oracle project methodology OneMethodology”, mfl.

Aktiviteter

Våra konsulter har långvarig erfarenhet från implementationer, förbättringsprojekt och uppgradering inom flertalet områden:

  • Affärssystem
  • Lager- och distributions system
  • Customer relationship management (CRM)
  • Förbättringsarbete och förändringsarbete (change management)
xperitus Patrick
Vill du veta mer om Projektledning?
Kontakta Patrick Pettersson
Patrick.Pettersson@xperitus.com
+46706938815