Professionella Tjänster Och Konsulter

NetSuite Professional Service Automation (PSA) är den första molnlösningen som erbjuder full ERP funktionalitet tillsammans med automatiserade professionella tjänster för konsulter och tjänstemän. Dessa funktioner tillgodoser samtliga av verksamhetens behov, sömlöst i ett och samma system.

Professional service automation (PSA) och Service resource planning (SRP) kompletterar verksamheten med ett mycket starkt verktyg för operativ planering av den dagliga verksamheten. NetSuites lösningar lämpar sig för verksamheter med allt ifrån 10 användare upp till 20.000. Eftersom NetSuite är helt molnbaserat system erhålls en stor fördel för konsulter och tjänstemän att direkt ute hos kund, i bilen eller mellan möten, nå det interna affärssystemet enkelt ifrån en webbläsare vart som helst i världen. Med NetSuite hålls verksamhetens konsulter och anställda helt i synk med resterande delar, i real-tid.

xperitus erbjuder konsulter med omfattande branschkunskap. Detta i kombination med lång erfarenhet från ERP-system har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP implementation.

Utforska Marknadens Ledande, Integrerade, Moln Lösning

Proffesional service automation

Automatisera, överblicka och förbättra lönsamheten med NetSuites molnbaserade PSA-system.

 • Projekthantering
 • Resurshantering
 • Projeketkalkylering
 • Fakturering
 • Schemaläggning
 • Kostnadshantering
 • Analysverktyg
Läs mer

Service and rescourse management

Visualisera och kontrollera varje projekt i real-tid från offert, till genomförande och fakturering. NetSuite erbjuder full överblick av verksamheten direkt i molnet, åtkomligt från flera olika plattformar.

 • Anpassa verksamheten efter förändringar
 • Effektivisera processer
 • Synliggör data
 • Öka produktivitet i projekt
Läs mer

Customer relationship management

NetSuite erbjuder hantering av kundrelationer i världsklass. Systemet är uppbyggt i en gemensam databas, vilken möjliggör åtkomst till fullständig information på ett och samma ställe. Principen reducerar behov av tredjeparts lösningar och dubbelarbete.

 • Säljautomatik
 • Kundtjänsthantering
 • Automation för marknadsföring
 • Hantera relationer med samarbetspartners
Läs mer
NetSuite Konsulter

Fördelar

Optimera schemaläggning
 • Fördela rätt resurser till rätt projekt i rätt tid. Förbättra verksamhetens resursutnyttjande med bättre överblick och schemaläggning
Hantera Lönsamhet
 • Jämför lönsamheten i olika projekt direkt i arbetsmiljön med standardiserade verktyg och real-tids data direkt från molnet
Förbättra samarbeten
 • Dela viktiga dokument och erfarenheter genom hela verksamheten oavsett geografiska skillnader
Automatisera tid- och kostnadsredovisning
 • Integrerade funktioner för automatisk rapportering och verktyg för godkännande processer av rapporter och ordrar
Vill du veta mer om Professionella Tjänster Och Konsulter?
Kontakta Martin Englert
martin.englert@xperitus.com
+46 70 693 88 60