Industriell Tillverkning – NS

Produktion med NetSuites tillverkningsapplikation är utformad för den moderna verksamheten och möjliggör en ökad balans och översikt i hela försörjningskedjan. Genom att integrera produktion med övriga verksamhetsprocesser – arbetsorder, lagerhållning, BOM och beställningspunkt system – uppnås mycket hållbara tillverkningsprocesser och konkurrenskraftig verksamhet.

xperitus erbjuder konsulter med omfattande branschkunskap inom tillverkningsindustrin. Detta i kombination med lång erfarenhet från ERP-system har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP implementation.

Utforska NetSuites Lösning För Produktion

Customer relationship management

NetSuite CRM förser verksamheter med ett sömlöst flöde av information genom hela orderprocessen för varje kund. Från offert till säljorder, genomförande, fakturering och support. All information på ett och samma ställe i molnet.

Läs mer

Product data management

Reducera tiden från produkt-till-marknad och förenkla hantering av data genom att samla produktinformation på ett och samma ställe i molnet.

NetSuite levereras med stor funktionalitet och erbjuder möjlighet att skräddarsy sökformulär och rapporter och där med underlätta för upprepande arbetsuppgifter.

Läs mer

Order Management

NetSuites orderhantering effektiviserar verksamhetens beslut om prissättning och distribution genom att visualisera t.ex lagersaldon. NetSuite skapar full kontroll över processer för frisläppning av order

 • Skapa intelligenta systemflöden för godkännande av order eller prisändringar.
Läs mer

Planning and scheduling

NetSuite erbjuder en integrerad automatik för balansering av tillgång och efterfråga och hjälper verksamheten hantera prognostisering så exakt som möjligt med så liten arbetsinsatts som möjligt.

 • Finit och infinit kapacitetsplanering
 • Drag-and-drop funktionalitet för manuel styrning i planerad operationssekvens
Läs mer

Procurement

Skapa en översikt över leverantörer och inköpsprocesser för att säkerställa bästa pris och leveransvillkor. Optimera lagernivåer och skapa fler-nivå godkännanden för inköp och prisändringar.

Läs mer

Production and Controll

Skapa, frisläpp, uppdatera och övervaka arbetsorder genom hela produktionsprocessen.

 • Skräddarsy individuella rutiner för respektive tillverkningsenhet, eller skapa en central standard att rulla ut till samtliga enheter.
 • Konfigurera NetSuite till att spåra PIA och personalkostnader efter behov.
 • Automatik vid uppföljning av färdigställanden och/eller avbrott.
Läs mer

Supply Chain Management

NetSuite tillåter verksamheten att kontrollera och övervaka outsourcad tillverkning lika väl som inhouse tillverkning. Med NetSuites ”Location irrelevances” tillåts detaljerad uppsikt över lagersaldon och produktion oavsett anläggningens geografisk placering.

Läs mer

Shop floor controll

Nyttja uppdateringar av saldo i real-tid direkt med NetSuites streck-kodshantering.

 • NetSuites ”shop floor controll” och mobila lösning visualiserar information om när, var, vad och hur en produkt tillverkas just nu.
 • Beställ fram material, starta en produktionscykel, hantera downtime och kvalitétsproblem direkt i din webbläsare med hjälp av Netsuite.
Läs mer

Quality management

Inför inspektionskontroller, definiera pass-/fail kriterier och samla real-tids data i syfte att säkerställa kvalitén. Reducera kostnaden för kvalitetsarbete med sömlös integrering av verksamhetens olika processer samtidigt som bibehållen kvalité uppnås.

Läs mer

Fördelar

 • Förbättrad operativ effektivitet
 • Reducerar tillverkningsomkostnader
 • Förkortar administrativ tid
 • En gemensam lösning – reducera beroenden av tredjepart
 • Förbättrad kvalité, service och genomflöden
 • Hantering av variationer: faktiskt mot planerat utfall
 • En version av sanning
 • Integrerar fabrik med verksamhet
 • Informationsautomatik inom tillverkningen
Vill du veta mer om Industriell Tillverkning – NS?
Kontakta Martin Englert
martin.englert@xperitus.com
+46 70 693 88 60