NetSuite – Affärssystemet

NetSuite ERP är ett heltäckande molnbaserat affärssystem. Funktionaliteten är bred och täcker alla verksamhetsprocesser från finans till logistik till fakturering. För den växande verksamheten skalas affärssystemet snabbt upp allt eftersom marknadskraven ökar (Pay as you Go). Eftersom NetSuite är ett molnbaserat affärssystem erhåller du som kund mer tid till er kärnverksamhet och behöver spendera mindre fokus på att anpassa och drifta systemet. NetSuite levereras även med inbyggd affärsintelligens (BI) vilken ökar varje användares produktivitet. xperitus erbjuder NetSuites tjänster anpassade till Industriell tillverkningEkonomiDistribution och lagerhållning, Professionella tjänster och E-Handel.

NetSuite ERP – Nyckelfunktioner

Ekonomi

Kombinera robust ekonomistyrning med inbyggd affärsintelligens (BI) för smartare och snabbare beslutsfattande.

 • Finans och redovisning
 • Fakturering
 • Intäktsredovisning
 • Budgetering
 • Rapportering
 • Global redovisning och konsolidering
Läs mer

Försäljning

NetSuite accelererar processen för offert – fakturering genom att sammanlänka sälj och ekonomi med förenklad prissättning, hantering av säljorder och returer.

 • Prissättning och kampanjer
 • Hantering av säljorder
 • Hantering av returer
Läs mer

Tillverkning

Ta kontroll över din tillverkningsprocess genom visualiserad data i real-tid.

 • Produkt och artikelhantering.
 • Arbetsorder
 • Planering och schemaläggning
 • Kvalitétsäkring
 • MES
Läs mer

Logistik (SCM)

Uppnå full kontroll av verksamhetens logistik med ingående aktiviteter ifrån en och samma plattform (supply-chain management).

 • Planering
 • Genomförande
 • Samverkan
 • Support
Läs mer
NetSuite Konsulter

Lagerhantering

Hantera hela det logistiska flödet från inkommande till leverans i real-tid med full spårbarhet och kontroll för att optimera lagervärden.

 • Godsmottagning
 • Utleverans
 • Lagerhantering
Läs mer

Inköp

Effektivisera processen för inköp till betalning och optimera verksamhetens kostnadshantering.

 • Upphandling
 • Offerthantering
 • Inköp
 • Betalning
Läs mer

Projekt- och resurshantering

Förbättra visualiteten för organisationens olika projekt, tillgängliga resurser och deras individuella färdigheter. Öka marginaler genom full överblick av projekt och resursutnyttjande.

 • Projektstatus i Real-tid
 • Tidsplanering av projekt
 • Beläggningsöversikt
 • Mobil lösning för tid- och kostnadsrapportering.
Läs mer

Kundrelationer (CRM)

NetSuites CRM-lösning effektiviseras med real-tids data och 360graders överblick av verksamhetens kunder.

 • Säljautomatik
 • Kundservicehantering
 • Marknadsautomatik
 • Mobil lösning
Läs mer

NetSuite ERP – Fördelar

Ett robust ERP-system

 • Upprätthåll en stark konkurrenskraft genom att effektivisera affärsprocesser och accelerera tillväxt och innovation

Inbyggd affärsintelligens (BI)

 • Kombinera realtids data med kraftfulla visuella analyser för att skapa tydlig insikt i verksamhetsprocesser och därmed erhålla full kontroll.

En gemensam databas

 • NetSuite är byggt på en enhetlig databas – bara en bild av sanningen. Inga behov av lösningar ifrån tredjepart.

Smart Design

 • NetSuites standardverktyg tillåter varje användare att själv anpassa och konfigurera miljön utan behov av utveckling/programmering. Samtidigt levereras systemet med regelverk för att begränsa åtkomst av data efter en viss yrkesroll och dess behov.
Vill du veta mer om NetSuite – Affärssystemet?
Kontakta Martin Englert
martin.englert@xperitus.com
+46 70 693 88 60