Financial Services – NS

NetSuites lösning för ekonomisystem är anpassad efter den moderna verksamheten. Med NetSuite erbjuds en sömlös kontroll över hela koncernstrukturen oavsett geografisk placering. Därmed uppnås en god insikt i verksamhetens alla delar. Ett ekonomisystem med integrerade och automatiserade funktioner effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt och ökar användarens operativa kontroll. Hela verksamheten ges möjligheten att lägga mer tid och fokus på värdeadderande uppgifter snarare än att administrera systemet.

NetSuite är förberett för att möta omvärldens olika regleringar och krav, och dessa uppdateras löpande och tillhandahålls varje verksamhet automatiskt genom molnet.

xperitus erbjuder konsulter med omfattande branschkunskap. Detta i kombination med lång erfarenhet från ERP-system har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP implementation.

Utforska lösningen för ekonomisystem från NetSuite

Comprehensive financial management

Ett av världens främsta och mest heltäckande affärssystem i molnet. Uppnå full synlighet och användarvänlighet med NetSuites integrerade och automatiserade finansfunktioner.

 • Hantera elektroniska betalningar på ett säkert och pålitligt sätt.
 • Hög spår- och hanterbarhet med rapporter, balans- och resultaträkningar.
 • Funktionalitet för mindre tidskrävande bokslut
 • Utgå ifrån Netsuites många integrerade standardrapporter, och skräddarsy dem efter hand för optimering.
Läs mer

Integrated budgeting and forcasting

Utrusta verksamheten med verktyg för planering, budgetering och prognostisering för att säkerställa finansiell styrka och tillväxt.

 • Skapa ny budget och prognos och utvärdera what-if-scenarion.
 • Automatik för utvärdering av prognoser mot verkligt utfall.
 • Öka effektiviteten genom att skapa och skräddarsy standardrapporter för hela verksamheten.
Läs mer

Revenue management

Rapportera intäkter enklare än förr och med högre precision.

 • Automatik för revenue recognition och i systemet inbyggda bokföringsstandarder.
 • Automatisk generering och försändelse av fakturor i förutbestämda tidsintervall.
 • Schemalägg prisändringar och taktiker för senare utrullning.
Läs mer

Procurement

Bättre kontroll över inköp med funktioner för kostnadshantering och anskaffning.

 • Automatisera processen för godkännanden av inköps ordrar över ett vist belopp
 • Optimera upphandling för återkommande behov med förhandlade villkor och leveransavtal.
 • Applicera inköpsgränser för strukturerade inköpsprocesser.
 • Automatisera hela processen ifrån förvärv till betalning.
Läs mer

Business intelligence

För att varje funktion i verksamheten ska fungera som bäst behövs relevant information, uppdaterad information levererad till rätt del av verksamheten.

 • Skapa rapporter och användarmiljöer vilken hjälper varje anställd att effektivisera sitt arbete.
 • Automatisera analysen av statistik och KPI ifrån respektive enhet i bolaget, direkt i användarmiljön.
 • Säkerställ produktivitet och integritet genom att tilldela tillstånd och restriktioner till användarna.
Läs mer

Global business management

Hantera samtliga affärsenheter, fabriker och distributionslager med ett och samma molnbaserade ERP-system.

NetSuite Oneworld

 • Justera valuta, skatter och legala bestämmelser på lokal geografisk nivå för varje uppsatt bolag.
 • Konsoliderad bokföring
 • Netsuite är förberett med 20 olika språk.
 • Lansera och administrera e-handel i flera länder med flera lagerplatser ifrån samma Netsuitekonto.
Läs mer

Fördelar

Anpassa efter förändring

 • Förbättra verksamhetens förmåga att anpassas efter nya kundförutsättningar och marknader.

Uppföljning och kontroll

 • Inblick i affärsprocesser och kraftfulla analysverktyg möjliggör effektiv Riskhantering och uppföljning av prestationer

Innovation

 • Ett modernt affärssystem förbättrar ”time-to-market” och accelererar verksamhetens tillväxt
Vill du veta mer om Financial Services – NS?
Kontakta Martin Englert
martin.englert@xperitus.com
+46 70 693 88 60