Industriell Tillverkning – JDE

JD Edwards EnterpriseOne tillverkningsmoduler hjälper verksamheter — särskilt dem inom mixed-mode produktion (process, diskret eller repetitiv tillverkning) — att utveckla, tillverka och distribuerar produkter på ett kostnadseffektivt sätt. JD Edwards hjälper verksamheten att samtidigt öka produktiviteten i processer och optimera resurser för att säkerställa kundnöjdhet och förväntningar inom pris, kvalité och leverans. Som en Oracle affärspartner och återförsäljare erbjuder vi komplett integrering av lösningar för industriell tillverkning.Vi tillhandahåller ett varierat utbud av tjänster inklusive konsultation vid implementering, uppgradering och support av Oracle JD Edwards produkter.

Explore JD Edwards Industrial Manufacturing Features

Multi-Site, Multi-Lingual And International Operations.

Integrate manufacturing strategies to improve your competitiveness.

 • Product Costing
 • System Features
 • Manufacturing Accounting
 • Net Change
Read More

Multimode Manufacturing

Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing-Shop Floor is a mixed-mode solution, supporting your diverse product line, your variable manufacturing, and inventory strategy, and your choice of manufacturing processes. With a single solution, you can manage any combination of production modes such as:

 • Discrete
 • Project Manufacturing
 • Engineer-to-order
 • Batch process
 • Configure-to-order
 • Assemble-to-order
 • Repetitive
 • Make-to-order
 • Remanufacture
 • Make-to-stock
 • Job shop
 • Push and/or pull
Read More

Lean And Project Based Manufacturing

 • Simultaneously integrate all of your facilities regardless of which mode or modes they use
 • Production Data refreshed from PDM daily or as frequently as needed
 • Each instance of completion records the completion, material issued, and labor
 • Ease of updates of production data to introduce ECO change
 • Full transaction reversal supported
Read More

Integration Via Internet Of Things (IoT)

Internet-of-things enables your machines, employees and processes to seamlessly integrate and talk to each other.

 • Increased productivity and process automation
 • Access insightful analytic reports when there are exceptions in business conditions
 • Enhanced preventative maintenance of assets
 • Access key real-time data
Read More

Fördelar

 • Oracle lösning stödjer innovation och rörlighet
 • Oracles funktioner för hantering av produktlivscykeln förbättrar och höjer utnyttjandet av nya produkter
 • Oracle erbjuder en följsam, integrerad lösning
 • Oracles industriledande hantering av kundrelationer erbjuder överlägsna erfarenheter och förbättrar verksamhetens services hantering
 • Oracles följsamma applikationer underlättar och förbättrar planeringen till de finansiella mål
 • Oracles öppna, standardbaserade middleware- och serviceinriktade arkitekturteknologier maximerar värdet av både befintliga och äldre miljöer
 • Oracles lösningar har följsam och integrerad affärsintelligens vilken ger tillverkande företag stor insikt i verksamheten.
Xperitus Joakim
Vill du veta mer om Industriell Tillverkning – JDE?
Kontakta Joakim Boström
joakim.bostrom@xperitus.com
+46706938814